JUDr. Ivan Eckmann, advokát

Vítam Vás na stránke mojej advokátskej kancelárie. Ako advokát poskytujem komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä poskytujem právne poradenstvo, zastupujem klientov v konaniach pred súdmi, exekútormi či orgánmi štátnej správy a pripravujem zmluvy podľa požiadaviek klientov.